top of page

Eesti keeles toimunud Investor Toomase saadet on võimalik tagant järele vaadata või kuulata Investor Toomase Facebook lehelt - LINK Facebook ülekandele  ja  Investor Toomase tund: uus IPO – märkida või mitte? (aripaev.ee)

 

Meie innovaatiline lahendus muudab mugavuspoodide ja apteekide tööd. Meie toode keskendub igapäevaste ärikulude vähendamisele. Meie eesmärgiks on lahendada probleeme nagu näiteks tööjõupuudus, kõrged tööjõukulud ja ebaefektiivne logistika. Lisaks tegeleme toidu raiskamise, laienemisega seotud väljakutsete, rendikulude, reaalajas andmete kasutamise ning jätkusuutlike praktikate, näiteks CO2-neutraalsusega. 

Meie innovatsioon seisneb autonoomse poe tehnoloogias, mis optimeerib tööd läbi IoT andmete kasutamise. 

Märgi Grab2Go aktsiaid 

 

Grab2Go on esitanud taotluse kõigi Grab2Go aktsiate sh. pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate,  kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.  


Uuendatud - Pakkumiseperiood 08.05.2022 kell 10.00 kuni 06.06.2022 kell 16.00
 

Emissiooni maht: 
Avalikult pakutakse kuni 992 000 Grab2Go lihtaktsiat. Juhul, kui  huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 1 091 200 aktsiani. 

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 1 200 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 1 320 000 eurot. Grab2Go kavatseb pakkumise tulu kasut
ada tootearenduseks ja meeskonna kasvatamiseks aga ka tootmis- ja müügivõimekuse tõstmiseks.  

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 8. mail 2023 kell 10.00 ni
ng lõppeb 6 juunil 2023 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

Märkimishind:
Pakutava aktsia hind on 1,21 eurot, 
millest 0,10 euro on nimiväärtus ja 1,11 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga või kontot haldava finantsinstitutsiooniga, kes on Nasdaq Tallinna börsi liige.

Meedia: 

​Nasdaq Tallinn: 

​Meist meedias: 

Käesoleval veebilehel sisalduv teave on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Grab2Go AS (‘Grab2Go’) aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Grab2Go ettevõtte kirjeldusega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Grab2Go aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Grab2Go ettevõtte kirjelduses.

 

Käesoleval veebilehel sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Emitendi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.

 

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Käesoleval veebilehel sisalduvat teavet ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.

bottom of page